Leiderschap voor eventprofessionals

Persoonlijke ontwikkeling voor zakelijke groei

Dit programma leert je:

Hoe zeg je wat je te zeggen hebt en hoe doe je wat je te doen staat? Wil je graag op een positieve manier vooruitgang boeken met de mensen met wie je werkt? Dat is mooi, want dat ga je ZELF doen. De antwoorden liggen in deze training vaak niet in de theorie die je onbewust al kent, maar in eigen kwaliteiten en karaktereigenschappen.

We dagen je uit om zelf praktische handvatten én leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen om zowel in een-op-een situaties als in groepen/teams anderen vooruit te helpen.

Hoe kom je daar, waar je wil zijn en wat staat je mogelijk nog in de weg? Of wat maakt dat het blijft gaan zoals voorheen? We zetten hier eigen praktijkvoorbeelden voor in, faciliteren je en bouwen een omgeving die ruimte schept om jouw potentieel beter tot z’n recht te laten komen. Het basisprincipe is leren van en met elkaar. En we maken gretig gebruik van de diversiteit binnen de groep.

Programma doelen

 • Je leert vanuit eigen inbreng regels en richtlijnen te ontwikkelen die werken voor je eigen situatie, ingegeven door de dynamiek tussen je intuïtie, intellect en zintuigen.
 • Je krijgt inzicht in de vicieuze cirkel van gedachten, gevoelens en gedrag waarin je vast kan komen te zitten.
 • Je krijgt een helder beeld van de invloed van onbewuste keuzes in je houding op het contact met de mensen met wie je werkt.
 • Je leert zelfkennis te gebruiken in je relaties en te kijken vanuit verschillende perspectieven.
 • Je krijgt kennis van de principes van goede samenwerking en/of onderhandeling.
 • Je leert het verborgen potentieel van een ander aan te boren en aan te spreken.

VAARDIGHEDEN:
 • Zelf praktische ideeën ontwikkelen om de verantwoordelijkheid en de regie van de mensen met wie je werkt te stimuleren.
 • Oefenen in het wegnemen van belemmerende overtuigingen en omgaan met weerstand en teleurstellingen van de mensen met wie je werkt.
 • Kunnen sturen op afstemming, gemeenschappelijk gedrag en doelen en commitment.
 • Persoonlijke casuïstiek inzetten en verbeteren.
 • Projectomgevingen zo kunnen ontwerpen dat het probleemoplossend vermogen, de creativiteit en samenwerking wordt vergroot.
 • Geven van waarderende feedback om een positief werkklimaat te scheppen.
 • Formuleren van concrete acties om de opgedane lessen en ervaring te borgen in je werk.
Bekijk de leergids
Startdatum: 11-07-2024
Duur: 2 dagen
Studiekosten: € 1995 incl. overnachting excl. btw
Niveau: HBO
Plekken: Nog 3 plekken
Inschrijven
Neem optie

Data en locaties

11-07-2024 Linschoten
12-07-2024 Linschoten


Afronding

Getuigschrift
"IQ en ervaring is geen garantie voor succes; het gaat om de manier waarop je interacteert met de omgeving, want…
That’s where the magic happens!"
Marieke Dik Docent Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling voor eventprofessionals